Uchwała nr XXIV/446/VIII/2020 z dnia 2020-03-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXIV/446/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10-03-2020 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Data podjęcia:

2020-03-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • WYBORY

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-17 13:42:24.0