Uchwała nr XXVI/478/VIII/2020 z dnia 2020-04-28

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXVI/478/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Data podjęcia:

2020-04-28

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2020-05-07
  • Pozycja w dzienniku: 3928

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2020-06-03, treść:
    nieważność uchwały nr XXVI/478/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 – ze względu na istotne naruszenie prawa.

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-30 15:20:39.0