Uchwała nr XXXIX/668/VIII/2020 z dnia 2020-12-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXIX/668/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2021 r.

Data podjęcia:

2020-12-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-12-14 12:18:49.0