Uchwała nr XXXIX/685/VIII/2020 z dnia 2020-12-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXIX/685/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Poznań.

Data podjęcia:

2020-12-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-01-01

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-12-14 15:12:53.0