Uchwała nr XXXVI/540/VI/2012 z dnia 2012-09-04

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXVI/540/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2012 zmieniająca uchwałę Nr I/4/VI/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

Data podjęcia:

2012-09-04

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY
  • KONTROLE KOMISJI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz - VII okręg wyborczy - Piątkowo-Podolany

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2012-09-04 00:00:00.0