Uchwała nr XLIX/639/V/2009 z dnia 2009-02-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLIX/639/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Golęcin" w Poznaniu

Data podjęcia:

2009-02-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

 • planowanie przestrzenne

Dokumenty aktu prawnego:

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych:

 1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2009-02-27, treść:
  § 3 uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa

  Załączniki

Orzeczenia Sądowe

 1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2009-07-02, treść:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 2 lipca 2009 r. sprawy ze skargi Rady Miasta P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) lutego 2009 r., nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. uchyla zaskarżone rozstrzygniecie nadzorcze, 2. zasądza od Skarbu Państwa - Wojewody na rzecz Rady Miasta P. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, 3. określa, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze nie może być wykonane.

  Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: wpis realizujących (Aktualizacja)
Opublikował(a): Barbara Dziczkaniec
Data i godzina publikacji: 2009-03-17 15:16