Uchwała nr LX/930/VI/2013 z dnia 2013-12-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LX/930/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10-12-2013 w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 - 2030".

Data podjęcia:

2013-12-10

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • REWITALIZACJA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2013-12-10 00:00:00.0