Uchwała nr LXIV/1008/VI/2014 z dnia 2014-03-18

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych.

Data podjęcia:

2014-03-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2014-03-21
  • Pozycja w dzienniku: 1884

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
  • PODATKI

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 2021-04-07, treść:
    -Uchyla się zaskarżony wyrok -Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Poznania nr LXIV/1008/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomosci na terenach parków technologicznych w brzmieniu obowiązującym po nowelizacji dokonanej uchwałą Rady Miasta Poznania nr LXVI/1044/VI/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 w części obejmującej § 1, § 2, §3 oraz § 5 ust. 3 i ust. 4

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-03-18 00:00:00.0