Uchwała nr L/780/VI/2013 z dnia 2013-05-21

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21-05-2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

Data podjęcia:

2013-05-21

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
  • Pozycja w dzienniku: 3931

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2016-12-08, treść:
    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w częsci obejmującej przepisy: par. 8 pkt 1 i pkt 2; par. 9 ust. 1 w zakresie słów "a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe"; par. 9 ust. 3 w zakresie słów "odpowidnio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem"; par. 9 ust. 5 w zakresie słów "oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub podobnej treści; w pozostałym zakresie skargę oddala

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2013-05-21 00:00:00.0