Uchwała nr LI/788/VI/2013 z dnia 2013-06-18

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LI/788/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2013 zmieniająca uchwałę Nr CVI/1266/IV/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia "Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007 - 2015" (Poznański obszar Metropolitalny).

Data podjęcia:

2013-06-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2013-06-18 00:00:00.0