Uchwała nr LI/946/VIII/2021 z dnia 2021-09-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LI/946/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

Data podjęcia:

2021-09-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2021-10-01

Uchyla uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • transport

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-14 12:35:24.0