Uchwała nr LII/970/VIII/2021 z dnia 2021-09-28

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LII/970/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data podjęcia:

2021-09-28

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-07-01

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2021-10-12
  • Pozycja w dzienniku: 7582

Kategorie tematyczne:

  • gospodarka komunalna

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-06 14:29:49.0