Uchwała nr LIV/1015/VIII/2021 z dnia 2021-11-09

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LIV/1015/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 w sprawie nadania skwerowi nazwy Fyrtel przy Ogniku.

Data podjęcia:

2021-11-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-17 14:43:18.0