Uchwała nr LVIII/1071/VIII/2022 z dnia 2022-01-18

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVIII/1071/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Osiedle Stefana Batorego - część północna" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-01-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • planowanie przestrzenne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-24 14:10:17.0