Uchwała nr LVIII/1081/VIII/2022 z dnia 2022-01-18

Status aktu:

tekst jednolity

Tytuł:

Uchwała Nr LVIII/1081/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/23/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych.

Data podjęcia:

2022-01-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała zmieniana:

Kategorie tematyczne:

  • zdrowie i sprawy społeczne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-24 14:12:01.0