Uchwała nr LVIII/1082/VIII/2022 z dnia 2022-01-18

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVIII/1082/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18-01-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021".

Data podjęcia:

2022-01-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • zdrowie i sprawy społeczne

Dokumenty aktu prawnego:

Tekst ujednolicony:

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-24 14:12:11.0