Uchwała nr LX/1124/VIII/2022 z dnia 2022-03-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LX/1124/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-03-2022 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2022/2023, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.

Data podjęcia:

2022-03-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2022-03-16
  • Pozycja w dzienniku: 2109

Kategorie tematyczne:

  • oświata

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-03-14 13:11:52.0