Uchwała nr LXI/841/V/2009 z dnia 2009-10-13

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXI/841/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

Data podjęcia:

2009-10-13

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2009-11-19
  • Numer dziennika: 203
  • Pozycja w dzienniku: 3492

Uchyla uchwałę

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • POLITYKA MIESZKANIOWA

Dokumenty aktu prawnego

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2011-08-10, treść:
    orzeczenie z dnia 10.08.2011 -stwierdzenie nieważności par.2 ust.7 pkt 1-3 i par.15 ust.2
  2. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2012-10-04, treść:
    orzeczenie z dnia 4.10.2012 - stwierdzenie nieważności par.1 ust.2 pkt 4, pkt 5 i pkt 11; par.2 ust.1 zdanie pierwsze; par. 2 ust.3; par.8 ust.2 pkt 1 w cześci obejmującej słowa: "jest wyższy od 150%."; oraz par.8 ust. 2 pkt 2 w części obejmującej słowa: "jest wyższy od 100%."

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Opis zmian: dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Szczepaniak
Data i godzina publikacji: 2009-10-19 11:08