Uchwała nr LXI/949/VI/2013 z dnia 2013-12-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXI/949/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Kasprowicza" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2013-12-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2013-12-20 00:00:00.0