Uchwała nr LXIV/1003/VI/2014 z dnia 2014-03-18

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1003/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Rejon ul. F. Skarbka" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2014-03-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-03-18 00:00:00.0