Uchwała nr LXIV/1195/VIII/2022 z dnia 2022-05-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1195/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu poprzez zmianę siedziby.

Data podjęcia:

2022-05-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-24 14:21:15.0