Uchwała nr LXIV/1197/VIII/2022 z dnia 2022-05-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1197/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 zmieniająca uchwałę Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2022-05-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2022-05-31
  • Pozycja w dzienniku: 4240

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • POLITYKA MIESZKANIOWA

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-24 14:21:41.0