Uchwała nr LXIV/1201/VIII/2022 z dnia 2022-05-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1201/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

Data podjęcia:

2022-05-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-07-01

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2022-05-31
  • Pozycja w dzienniku: 4241

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-24 14:22:42.0