Uchwała nr LXIX/1253/VIII/2022 z dnia 2022-07-12

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIX/1253/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2022 zmieniająca uchwałę Nr VII/38/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania nowego statutu.

Data podjęcia:

2022-07-12

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2022-07-19
  • Pozycja w dzienniku: 5613

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KULTURA I NAUKA

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-07-20 13:07:33.0