Uchwała nr LXV/1229/VIII/2022 z dnia 2022-06-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXV/1229/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 uchylająca uchwałę Nr LIX/1103/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu i Estrady Poznańskiej w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Estrada Poznańska.

Data podjęcia:

2022-06-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KULTURA I NAUKA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-06-14 11:38:24.0