Uchwała nr LXV/1230/VIII/2022 z dnia 2022-06-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXV/1230/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 w sprawie wystąpienia do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o przekazanie instytucji kultury - Filharmonii Poznańskiej.

Data podjęcia:

2022-06-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • KULTURA I NAUKA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-06-14 11:38:36.0