Uchwała nr LXX/1281/VIII/2022 z dnia 2022-09-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXX/1281/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2022 w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do realizacji programów ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!": Mieszkanie dla absolwenta oraz "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!": Dostępne mieszkanie.

Data podjęcia:

2022-09-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-14 10:32:52.0