Uchwała nr LXX/1282/VIII/2022 z dnia 2022-09-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXX/1282/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2022 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-09-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-14 10:33:02.0