Uchwała nr LXXI/1300/VIII/2022 z dnia 2022-09-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1300/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr XV/237/VIII/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Data podjęcia:

2022-09-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2022-01-11

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2022-09-23
  • Pozycja w dzienniku: 6671

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 13:09:43.0