Uchwała nr LXXI/1311/VIII/2022 z dnia 2022-09-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1311/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20-09-2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Wodnej 27, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Data podjęcia:

2022-09-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 13:11:10.0