Uchwała nr LXXI/1312/VIII/2022 z dnia 2022-09-20

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1312/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20-09-2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli usług informatycznych świadczonych dla placówek oświatowych przez podmioty zewnętrzne.

Data podjęcia:

2022-09-20

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 13:11:21.0