Uchwała nr LXXII/1330/VIII/2022 z dnia 2022-10-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXII/1330/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania, ustalania wysokości, wypłacania i rozliczania rekompensat, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), oraz przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Data podjęcia:

2022-10-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2022-10-21
  • Pozycja w dzienniku: 7426

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-10-18 12:38:20.0