Uchwała nr LXXII/1333/VIII/2022 z dnia 2022-10-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXII/1333/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11-10-2022 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Ogrodowi Zoologicznemu w Poznaniu.

Data podjęcia:

2022-10-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-10-18 12:38:46.0