Uchwała nr LXXIV/1390/VII/2018 z dnia 2018-10-16

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIV/1390/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-10-16

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2018-10-24
  • Pozycja w dzienniku: 8203

Zmienia uchwałę:

Uchwała zmieniana:

Uchwała zmieniana posiada tekst jednolity:

Kategorie tematyczne:

  • różne

Dokumenty aktu prawnego:

Tekst ujednolicony:

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-16 00:00:00.0