Uchwała nr LXV/1030/VI/2014 z dnia 2014-04-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXV/1030/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie nazwania parku imieniem ks. Feliksa Michalskiego.

Data podjęcia:

2014-04-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Kategorie tematyczne:

  • NAZEWNICTWO ULIC

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2014-05-14, treść:
    stwierdzenie nieważności par. 3 uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-04-08 00:00:00.0