Uchwała nr LIV/806/VI/2013 z dnia 2013-07-09

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LIV/806/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2013 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Data podjęcia:

2013-07-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2013-09-01

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2013-07-24
  • Pozycja w dzienniku: 4665

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2013-07-09 00:00:00.0