Uchwała nr LXIII/981/VI/2014 z dnia 2014-02-25

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIII/981/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2014-02-25

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • planowanie przestrzenne

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-02-25 00:00:00.0