Uchwała nr LXIV/1192/VIII/2022 z dnia 2022-05-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1192/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2022 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań.

Data podjęcia:

2022-05-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • OŚWIATA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-24 14:18:56.0