Uchwała nr LXV/1219/VIII/2022 z dnia 2022-06-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXV/1219/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli.

Data podjęcia:

2022-06-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • różne

Dokumenty aktu prawnego:

Tekst ujednolicony:

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-06-14 11:01:40.0