Uchwała nr LXXI/1117/VI/2014 z dnia 2014-07-08

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXI/1117/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

Data podjęcia:

2014-07-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-01-01

Uchyla uchwałę:

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę:

Kategorie tematyczne:

  • kultura i nauka

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2014-07-08 00:00:00.0