Uchwała nr LXXIII/1366/VII/2018 z dnia 2018-09-25

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIII/1366/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą publiczną - ul. Nad Miedzą w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz przebudowie ul. Nad Miedzą.

Data podjęcia:

2018-09-25

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-25 00:00:00.0