Uchwała nr LXXIX/408/93 z dnia 1993-03-30

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXIX/408/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 marca 1993 r. w sprawie opłaty targowej

Data podjęcia:

1993-03-30

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchyla uchwałę

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Dziczkaniec
ostatnia zmiana w dniu 2007-01-12 13:28 - wskazano uchwałę uchyloną ()