Uchwała nr LXXXIX/494a/93 z dnia 1993-09-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXXIX/494a/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi i fekaliami

Data podjęcia:

1993-09-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Dziczkaniec
ostatnia zmiana w dniu 2007-01-15 10:53 - wskazano uchwałę uchyloną ()