Uchwała nr XCVIII/1911/VIII/2024 z dnia 2024-03-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XCVIII/1911/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 05-03-2024 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2024".

Data podjęcia:

2024-03-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2024-03-15
  • Pozycja w dzienniku: 2950

Kategorie tematyczne:

  • gospodarka komunalna

Dokumenty aktu prawnego:

Jednostka odpowiedzialna za realizację:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-03-13 15:21:33.0