Uchwała nr XL/604/VI/2012 z dnia 2012-11-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XL/604/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 06-11-2012 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

Data podjęcia:

2012-11-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
  • Pozycja w dzienniku: 5547

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • DROGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2012-11-06 00:00:00.0