Uchwała nr XLII/637/VI/2012 z dnia 2012-12-11

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLII/637/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Os. Stare Żegrze" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2012-12-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2012-12-11 00:00:00.0