Uchwała nr XLV/469/IV/2004 z dnia 2004-05-25

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA Nr XLV/469/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 maja 2004 r. - w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

Data podjęcia:

2004-05-25

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2004-07-01
  • Numer dziennika: 101
  • Pozycja w dzienniku: 2035

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • DROGI

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2004-06-09, treść:
    § 4 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 - zewzględu na istotne naruszenie prawa

Orzeczenia Sądowe

  1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2015-09-16, treść:
    stwierdzenie nieważności uchwały w części obejmującej § 3 ust. 4 i § 6

Metryczka

Opis zmian: rozstrzygnięcie nadzorcze ()
Opublikował(a): Aleksandra Kupczyk-Zajączkowska
Data i godzina publikacji: 2007-02-13 13:31