Uchwała nr LXIV/1182/VII/2018 z dnia 2018-03-27

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1182/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-03-27

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

 • Data ogłoszenia: 2018-04-04
 • Pozycja w dzienniku: 2938

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

 • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Tekst ujednolicony

* Tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa. Jest to tekst uchwały uwzględniający wszystkie jej nowelizacje.

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

 1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2018-04-27, treść:
  nieważność § 1 pkt 2 uchwały, ze względu na istotne naruszenie prawa

  Załączniki

Orzeczenia Sądowe

 1. Orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny z dnia 2018-08-14, treść:
  oddalenie skargi Miasta Poznania na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-03-27 00:00:00.0