Uchwała nr XXII/278/VI/2011 z dnia 2011-12-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXII/278/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 06-12-2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2011-12-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2011-12-06 00:00:00.0