Uchwała nr XXIII/439/VIII/2020 z dnia 2020-02-25

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXIII/439/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 w sprawie pokrycia straty netto za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Data podjęcia:

2020-02-25

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-03-02 14:19:51.0